Startsida Umeå kommun

Hitta stipendier

Ett fåtal av alla stipendier som finns kan sökas av vem som helst, men det vanligaste är att man måste uppfylla ett eller flera olika villkor för att kunna få ett stipendium.

Det vanligaste kravet som ställs på dig som söker – förutom uppenbara krav som att du ska hålla på med idrott för att söka idrottsstipendier, konst för att söka konststipendier och så vidare – brukar vara att du ska vara född eller bo i ett visst län, ett visst landskap, en viss ort eller ett visst stift. Vidare är det vanligt med stipendier för personer som studerar på en viss ort, eller som går på en viss skola eller utbildning. Det förekommer också krav på ålder, kön, social bakgrund, maxinkomst och så vidare. I djungeln av stipendier gäller det att hitta dem som just du är berättigad att söka. Det finns olika sätt att gå till väga – här får du några tips.

Länsstyrelser och kommuner

De flesta länsstyrelser har register över stipendier som är knutna till länet, och många kommuner har en lista med stipendier som är knutna till kommunen. Ett sätt att leta stipendier är alltså att kontakta de länsstyrelser och kommuner du på olika sätt har anknytning till och be att få en kopia av förteckningarna. Det kan vara län och kommuner där du är född, bor, arbetar eller studerar.

Skolor, högskolor och universitet

Hör med lärare och studievägledare på ditt lärosäte om det finns några speciella stipendier som är knutna till din skola eller din utbildning. På universitet och högskolor brukar även studentkåren ha information om stipendier — ring och fråga.

Stipendiehandböcker

Det finns ett antal böcker som listar stipendier och som kan underlätta ditt sökande."Stora fondboken" (Stöd & Stipendier) är en riktig tegelsten som innehåller uppgifter om 8 000 svenska fonder och stipendier. "Scholarship & Grants" (Stöd & Stipendier) är den utländska volymen som innehåller information om 4 600 utländska fonder och stipendier."Stipendieguiden" (Skandinavisk stipendieinformation) innehåller information om cirka 2 000 stipendier både i Sverige och utomlands."Fonder och stipendier i Sverige" (Svensk stipendieförmedling) innehåller information om drygt 1 600 svenska fonder och stiftelser som delar ut stipendier Stipendiehandböckerna kostar från 200 upp till 700 kronor , men det går också att låna dem på biblioteket.

Mer information

Stipendier kopplade till
Umeå kommun:

Seija Königsson
Umeå kommun
090-16 11 67
seija.konigsson@umea.se

Stipendiedatabaser:

Global Grant

Svenska Institutet (SI)

Riksidrottsförbundet (RF)

Stipendiekonsulter:

Betala någon annan för att leta reda på sökbara stipendier åt dig:

Skandinavisk Stipendieinformation

Fondfakta

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.