Startsida Umeå kommun

Studiemedel

Studiemedel kan sökas från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år. Studiemedel består av två delar, dels ett bidrag, dels ett lån som du måste betala tillbaka med ränta. Du kan ansöka om enbart bidrag eller bidrag och lån. Ansökningsblankett finns hos CSN eller hos kurator på skolan.

Kontakt

CSN
0771-27 60 00

För mer information om studiestöd, resor och bostads-frågor, kontakta kurator på respektive skola.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.