Startsida Umeå kommun

Elevorganisationer

Sveriges Elevkårer

Sveriges Elevkårer är en samarbetsorganisation för elevkårer och elevråd på gymnasier över hela Sverige, vars syfte är att skapa förutsättningar för sina medlemsorganisationer att skapa en mer givande skoltid för eleverna på sin skola.

Sveriges Elevråd (SVEA)

Sveriges elevråd - SVEAs huvudwebbplats. Här hittar du som elevrådare alltid färska nyheter från skolvärlden och inspirerande tips om hur du förbättrar elevrådsarbetet.

Umeås centrala elevråd (UCE)

Umeås Centrala Elevråd, UCE, är ett samarbete mellan elevråden på Umeås gymnasieskolor. Tanken med UCE är att frågor som påverkar alla gymnasieelever i Umeå ska kunna diskuteras på övergripande nivå och inte bara på de enskilda skolorna.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.