Startsida Umeå kommun

Fonder, bidrag och stipendier

APU utomlands – Skolverkets bidrag till APU utomlands

Skolverket

Sida

Svenska Institutet

Olof Palmes minnesfond - internationella utbyten, främst kring fred, nedrustning, rasism, främlingsfientlighet

Folke Bernadottes minnesfond – bidrag till utlandsresor

Allmänna arvsfonden – främst för idéella organisationer

Stipendier och arbete utomlands för elever

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Mytellus – för ungdomar som vill studera eller jobba utomlands

AFS interkulturell utbildning – ett år i skolan utomlands

Kurt Belfrages minnesfond (Rotary)

Länsstyrelsen i Västerbotten

Strukturfonder

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.