Startsida Umeå kommun

Idrottsutbildningar

Utbildningarna bedrivs på Dragonskolan som har ett av Sveriges största utbud av idrottsutbildningar. På Dragonskolan finns två Riksidrottsgymnasier, elva (från och med hösten 2018 tretton) Nationellt godkända idrottsutbildningar och dessutom ett antal andra valbara idrotter.

Dragonskolan har ett utvecklat samarbete med Regionalt elitidrottscentrum Norr och Umeå Centrum för idrottsvetenskap på Umeå Universitet.  

Dragonskolans Elitidrottsgymnasium

Kontakt

Henrik Ragnvaldsson
rektor
090-16 24 05
henrik.ragnvaldsson@umea.se

Karin Figaro
studie- och yrkesvägledare
090-16 24 61
karin.figaro@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.