Startsida Umeå kommun

Idrottsutbildningar

Utbildningarna bedrivs på Dragonskolan som har ett av Sveriges största utbud av idrottsutbildningar. På Dragonskolan finns två Riksidrottsgymnasier, elva (fr o m hösten 2018 tretton) Nationellt godkända idrottsutbildningar och dessutom ett antal andra valbara idrotter.

Dragonskolan har ett utvecklat samarbete med Regionalt elitidrottscentrum Norr och Umeå Centrum för idrottsvetenskap på Umeå Universitet.  

I högerspalten finns länk till mer information om idrottsutbildningarna på Dragonskolan.

Kontakt

Henrik Ragnvaldsson
rektor
090-16 24 05
mejl

Karin Figaro
studie- och yrkesvägledare
090-16 24 61
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.