Startsida Umeå kommun

Vård- och omsorgscollege

Omvårdnadsprogrammen i Umeå och övriga Västerbotten är ett certifierat vård- och omsorgscollege. Det är en branschnära modern utbildning med nya möjligheter till fortbildning inom yrket. Vård- och omsorgscollege innefattar både gymnasie- och vuxenutbildningar.

Under utbildningen växlar eleverna mellan att vara på skolan och ute på praktik. På arbetsplatsen vävs teori och verkliga utmaningar samman. Eleverna blir därför väl förberedda för sitt kommande arbete.

Vård- och omsorgsprogrammet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.