Startsida Umeå kommun

Konstprogram VT 2018

Vad är konst

Veronica Brovall 2018

KONSTVISNING OCH DISKUSSION

 

Vad är konst?

Vi träffas i Umeå kommuns konstförråd för att prata om en stor fråga med många svar: VAD ÄR KONST? Med hjälp av konsthistorien och exempel från samtidskonsten undersöker vi vad konst kan vara och vad den kan fylla för funktioner i vårt samhälle.

Programmet anpassas efter gruppens behov och önskemål.

Datum och tid: Programmet finns tillgängligt veckodagar under perioden 5/3-31/5
Målgrupp: åk 6 till gymnasiet
Längd: 90 minuter
Antal platser: Max 20
Lokal: Konstförrådet på plan 3 i Väven. Vi träffas vid kulturreceptionen på plan 3 (ingång från Storgatan)


Löpande anmälan till: Vad är konst?

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson asa.adolfsson@umea.se. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

 

Anastasia Savinova

Anastasia Savinova

UTSTÄLLNING: VISNING OCH WORKSHOP

 

Anastasia Savinova

Den 3 mars till den 6 maj visar Anastasia Savinova sina verk I Umeå konsthall. Savinova är född 1988 i forna Sovjetunionen och är sedan 2013 boende och verksam i Umeå. Konstnären har en bakgrund som arkitekt och intresserar sig i sin konst för boplatser, miljöer, kartor och ritningar. Människans relation till naturen är ett annat återkommande tema i Savinovas konst. Hennes bildvärld består ofta av geometriska figurer och strukturer. Kartbilder över kroppar och platser som söker visa det som finns bortom vår fysiska verklighet. I sin konstnärliga praktik alternerar hon mellan fotografi, collage, teckning, måleri, skrivande, tryck, dans, skapade utifrån hittade objekt, performance och skulptur.

I projektet Geometry Organic undersöker Savinova sambanden mellan det organiska och det konstruerade, det spontana och det planerade, det känslomässiga och det rationella, det kaotiska och det organiserade, det världsliga och det magiska i en serie storskaliga teckningar och målningar. Ett liv är både organiskt och konstruerat enligt en geometrisk, matematisk logik. Det finns geometri och struktur i stort och smått. Alltifrån de minsta molekyler till de största galaxer följer sina egna matematiska lagar. Vi kan inte alltid se eller förstå hur dessa strukturer ser ut och hänger ihop. Kanske är några av dem inte perfekta cirklar, utan cirklar ritade på fri hand.

Se mer av Savinovas konst på: http://www.anastasiasavinova.com/

Välkomna på visning och workshop där vi inspireras av Savinovas verk. Vi skapar bilder på temat kropp och geometri och reflekterar tillsammans över det vi har gjort. Visning och workshop anpassas efter gruppens behov och önskemål.

 

Datum och tid: Programmet finns tillgängligt veckodagar under utställningsperioden (3/3 – 6/5 2018)
Målgrupp: förskoleklass – åk 9
Längd: 90 minuter
Antal platser: Max 20
Lokal: Umeå konsthall på plan 3 i Väven. Vi träffas vid kulturreceptionen på plan 3 (ingång från Storgatan).

Anmälan till: Visning och workshop

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson asa.adolfsson@umea.se. Ange vilket av skolprogrammen ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid

 

Konst och diskussion

Konstenheten

KONSTVISNING OCH DISKUSSION

Konstens politiska möjligheter

 

Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter om det samhälle vi lever i. Obunden av vetenskapens krav på metod eller journalistikens krav på objektivitet erbjuder konsten möjligheter till nya perspektiv på hur samhället är eller borde vara. I konstförrådet finns flera verk som på olika sätt undersöker eller kommenterar sitt samtida samhälle.

Vi kommer utifrån exempel i förrådet och utställda verk i Väven att diskutera hur konsten har använts, och kan användas, för att på olika sätt kommentera, påverka, hylla eller kritisera samhället.

Programmet anpassas efter gruppens behov och önskemål.

 

Datum och tid: Programmet finns tillgängligt veckodagar under perioden 5/3-31/5
Målgrupp: åk 6 till gymnasiet
Längd: 90 minuter
Antal platser: Max 20
Lokal: Konstförrådet på plan 3 i Väven. Vi träffas vid kulturreceptionen på plan 3 (ingång från Storgatan)

Löpande anmälan till: Konstens politiska möjligheter

Kontakta konstpedagog Åsa Adolfsson asa.adolfsson@umea.se. Ange vilket av skolprogrammet ni är intresserade av, gruppstorlek och ålder samt några alternativa önskemål om datum och tid.

 

Kontakt

Mer information och anmälan, kontakta:

Åsa Adolfsson
konstpedagog
asa.adolfsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.