Startsida Umeå kommun

Kultur i skolan, kundenkät vt-2017

Kultur i skolan presenterar varje termin ett kulturutbud som är kostnadsfritt för för- och grundskolan att delta i. Utbudet kan bestå av konst, musik, dans, teater och kulturhistoria. Vi försöker fördela platserna så rättvist som möjligt mellan de olika förskolorna och skolorna. Vi vill nu med din hjälp få reda på vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att utveckla verksamheten!

Fyll i kundenkäten för våren 2017

 

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.