Startsida Umeå kommun

Skapande skola läsår 2016/17, kommunala skolor

Sammansatt bild med skapande verksamhet

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. 

Kulturrådets satsning på Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Detta läsår fortsätter den kommunala skolan med såväl riktade satsningar samt möjligheten till att söka egna projekt.

Riktade satsningar

Den kommunala skolan i Umeå fortsätter med riktade Skapande skola-satsningar för

 • förskoleklass
 • årskurs 2
 • årskurs 5
 • årskurs 8
 • årskurs 9
 • förberedelseklass
 • sär- och träningsskolan.

Dessa satsningar administreras centralt och kommer att gälla alla. Satsningarna kommer att äga rum någon gång under läsåret – så vissa aktiviteter kommer på hösten och vissa på våren.

Egna projekt

Det finns Skapande skola-pengar för den enskilda kommunala skolan att söka för egna projekt. De årskurser som inte ingår i den riktade satsningarna kan söka skapande skola pengar för egna projekt. Det är alltså skola/klass själv som väljer vad de vill jobba med. De årskurser som gäller för egna projekt är

 • årskurs 1
 • årskurs 3
 • årskurs 4
 • årskurs 6
 • årskurs 7.

Ansökan kan göras löpande under läsåret tills dess att potten för egna projekt tar slut. Ansökan finner lärare/rektor på intranätet under skapande skola.

På Umeå kommuns intranät finner de kommunala skolornas rektorer, lärare samt pedagoger

 • mer information/scheman om de redan bestämda riktade satsningarna
 • information och regler om hur man ansöker för egna projekt
 • förslag på kulturaktörer och ideér till skapande skola projekt.

Kontakta gärna oss samordnare via e-post för projektidéer och kulturpepp.

I uppdragsplanen för den kommunala grundskolan i Umeå kommun har skolnämnderna beslutat att estetiska lärprocesser och barns eget skapande ska lyftas fram och betonas.

Kontakt

Anna Berge
Samordnare
090-16 33 22
070-250 89 84

Angelica Barahooi Johansson
Samordnare
090-16 33 92
070-293 89 84

Mail: skapandeskola@umea.se

Sidan har granskats 2017-08-15

Sidans kortadress: www.umea.se/skapandeskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.