Startsida Umeå kommun
Hedlunda förskola

Framtidens förskola på Hedlunda

Förskoleverksamheten på Hedlunda förskola i Umeå arbetar med genusperspektiv och utifrån Reggio Emilia-filosofi. Byggnaden är riktigt energisnål och Norrlands första offentliga passivhus.

Du kanske är entreprenör, byggare, förälder eller blivande pedagog? Oavsett intresse finns här information om förskolan stod klar hösten 2014 och som rönt stor uppmärksamhet såväl lokalt som på nationellt plan.

De tre uppdragen för Hedlunda förskola, utan inbördes ordning, är att:

Arbeta med fördjupad genuspedagogik

Det innebär en stark koppling till den senaste forskningen på området genom att en forskare är knuten till förskolan på deltid. De anställda gör ständiga reflektioner kring material, språk och förhållningssätt.

Jobba Reggio Emilia-inspirerat

Reggio Emilia innebär att utgå från barnets perspektiv. Det handlar bland annat om att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och påverka valet av material och leksaker, som helst inte ska vara ”färdiga”.

Vara ekologiskt och klimatmässigt hållbart

Hedlunda förskola är Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen. Det innebär att huset är energisnålt till max, med tjocka välisolerade väggar, stora fönster som är väderstrecksmässigt optimalt placerade för ljus- och värmeinsläpp samt ventilation som känner av när någon är i rummet. Allt material är så giftfritt som möjligt

Kontakt

Helena Oscarsson
förskolechef
070-632 44 55
mejl

Erik Öhgren
fastighetsförvaltare
090-16 23 37
070-263 82 85
mejl

Studiebesök

För externa intressenter har vi förslag på ett program för studiebesök på förskolan.

Kontakta oss gärna för mer information, se kontaktuppgifter under ”Kontakt” ovan.

Sidan har granskats 2017-03-14

Sidans kortadress: www.umea.se/hedlunda

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.