Startsida Umeå kommun

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk och dessa är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som hör till någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att en elev kan läsa ett nationellt minoritetsspråk utan att ha grundläggande kunskaper i språket. Detta gäller elever i grundskolan och grundsärskolan.

På gymnasienivå krävs att eleven har goda kunskaper i det angivna språket.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev men en romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. Det är skolans rektor som beslutar. Läs mer om Romska elever.

Språkstöd i förskolan och utökad undervisningstid i de nationella minoritetsspråken

Från och med hösten 2018 erbjuder Umeå kommun språkstöd i förskolan och utökad undervisningstid i de nationella minoritetsspråken. Beslutet om förändringen togs av Umeå kommuns för- och grundskolenämnd juni 2017. Ett språknav ska utvecklas för att stimulera språkandet i samiska och finska.

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och förskola

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Karin Ledin
Utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Besöksadress:

Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå

Ansökan

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare. Ansökan ska ha kommit in senast den 15 april.

Ansökan om modersmålsundervisning 

Modersmålsstöd i förskolan upphör

Modersmålsstöd upphör från och med hösten 2018. Vårdnadshavare kan därför inte ansöka om modersmålsstöd.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.