Startsida Umeå kommun

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk och dessa är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som hör till någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att en elev kan läsa ett nationellt minoritetsspråk utan att ha grundläggande kunskaper i språket. Detta gäller elever i grundskolan och grundsärskolan.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev men en romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. Det är skolans rektor som beslutar. Läs mer om Romska elever.

På gymnasienivå krävs att eleven har goda kunskaper i det angivna språket.

I de nationella minoritetsspråken finska och samiska, där Umeå kommun är förvaltningsområde, har vårdnadshavare möjlighet att ansöka om modersmålsstöd för barn från tre års ålder.

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och förskola

Flerspråkighet för högre måluppfyllelse

Kontakt

Marie Karling
Chef
090-16 29 33
073-073 61 50
E-post

 

Karin Ledin
Utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
E-post


Besöksadress
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå
Hitta hit

Ansökan

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare. Ansökan ska ha kommit in senast den 15 april.

Ansökan om modersmålsundervisning

 

Modersmålsstöd 

I de nationella minoritetsspråken samiska och finska har vårdnadshavare möjlighet att ansöka om modersmålsstöd för barn från tre års ålder. För övriga nationella minoritetsspråk söker vårdnadshavare modersmålsstöd för barn från fem års ålder.

Ansökan om modersmålsstöd skickas till förskolechefen på barnets förskola. Efter beslut från förskolechefen skickas en beställning av förskolechef  till Kompetenscentrum för flerspråkighet. Ansök senast 30 april.

Ansökan om modersmålsstöd

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.