Startsida Umeå kommun

Kvalitetsarbete och utvecklingsprojekt

Inom de kommunala utbildningsverksamheterna pågår flera utvecklings- och kvalitetsarbeten för att skapa samsyn, öka vår kompetens och utmana våra erfarenheter. Vi samverkar med universitet, regionalt utvecklingscentrum, statliga myndigheter och andra kommuner för att utveckla lärandet, undervisningen och följa upp barn och elevers lärande.
Aktuellt för lärande och undervisning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.