Startsida Umeå kommun

"Den nya skolan" (fd Fridhemsgymnasiet)

Fridhemsgymnasiet ska byggas om till en kombinerad grundskola och gymnasieskola. Totalt kommer skolan att ha cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om vilka gymnasieprogram som ska finnas på skolan. Det blir en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram på den nya skolan som öppnar höstterminen 2019.

Nyheter

Kontakt

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
mejl

Jonas Stenlund
projektledare
Område utbildning
090-16 41 63
070-616 24 17
mejl 

Om byggnaden

Adress
Fridhemsvägen 2

Fastighetsbeteckning
Läroverket 1

Storlek
34 050 m² (bruttoarea)

Byggnadsår
1957

Byggstart om- och tillbyggnad januari 2018

Byggslut om- och tillbyggnad hösten 2019

Kostnad om- och tillbyggnad
omkring 300 miljoner kronor

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.