Startsida Umeå kommun

Nu blir området en inhängnad arbetsplats

September 2017 fram till hösten 2019 blir området runt före detta Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet en inhängnad byggarbetsplats. Entreprenören Rekab ska helrenovera byggnaderna för att skapa en modern skola för framtiden med två skolformer gemensamt.

Den nya skolan ska bland annat få en ny inglasad entré och huvudingång mot Blå vägen/E12:an. Skolan kommer även att utrustas med modern och hållbar teknik.

Omledning av gång- och cykelväg

Gång- och cykelvägen förbi skolan till Axtorpsvägen blir kvar men omleds runt stängsel. Byggtrafik behöver ta sig fram efter Fridhemsvägen och Strombergsväg under byggtiden. Byggparkering är vid Strombergsväg.

Arbete främst kl. 7–19 på vardagar

De verksamheter som befinner sig inom byggarbetsplatsen samt skolskjuts till och från kommer att ha tillträde.

Byggarbetet pågår främst klockan 7–19 på vardagar, men för att hålla tidplanen kan entreprenören i undantagsfall behöva arbeta även andra tider. Vi kommer att hålla ljudnivån inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser.

Vi hoppas att ni har överseende under byggtiden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.