Startsida Umeå kommun

Så blir gymnasieskolans programutbud på den nya skolan (fd Östra gymnasiet)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om vilka gymnasieprogram som ska finnas på den nya skolan, tidigare Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet. Det blir en kombination av elitidrott, högskoleförberedande program och yrkesprogram på den nya skolan som öppnar höstterminen 2019.

Följande gymnasieprogram och utbildningar ska enligt förslaget erbjudas på skolan:

  • Elitidrottsgymnasium
  • Lärlingsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet 
  • Teknikprogrammet, inriktning IT
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Språkintroduktion  

Detta innebär att elitidrottsverksamheten samt teknikprogrammet med inriktning IT flyttar från Dragonskolan när den nya skolan öppnar höstterminen 2019. Nämnden valde mellan tre alternativ som alla innehöll en blandning av olika typer av program. En flytt av elitidrottsverksamheten från Dragonskolan fanns med i alla alternativ.

Ett helhetsperspektiv

Förslaget på organisation för den nya skolan bygger på ett helhetsperspektiv kring hela den kommunala gymnasieskolan. Det innebär att det blir förändringar för samtliga kommunala gymnasieskolor i form av omflyttningar av elever och program, inklusive språkintroduktion. Efter nämndens beslut om programutbudet går planeringsarbetet vidare.
– Nu har arkitekterna ett bra underlag för att börja arbeta fram skisser för de nya lokalerna, säger Peter Vigren (S), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Gymnasieskolans programutbud påverkar inte bara skollokalernas utformning utan även vilka ytor högstadie- och gymnasieeleverna ska använda tillsammans. Den nya skolan kommer totalt att rymma cirka 1 600 elever, 1 000 på gymnasiet och 600 på högstadiet.

Kontakt

Peter Vigren (S)
ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
vice ordförande
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.se

Andreas Moberg
kommunikatör
070-633 28 22
andreas.moberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.