Startsida Umeå kommun

Tidplan

Ungefärlig tidplan:

2017

Förberedande arbete med bland annat lokalutredning, ta fram bygghandlingar, kostnadskalkyler och upphandling av entreprenör. I denna process är flera av kommunens verksamheter iblandade, bland annat område Utbildning, Fastighet och Bygglov.

Från hösten 2017 pågår byggnadsprojektering, kalkyler och ombyggnation parallellt.

2018

Om-, till- och nybyggnad av lokalerna.

2019

Under våren fortsätter arbetet med om-, till- och nybyggnad av lokalerna. Verksamheten flyttar in under sommaren och skolstart blir hösten 2019.

Kontakt

Peder Granström
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 45
peder.granstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.