Startsida Umeå kommun

Elevenkäten 7-9 2018 – Hur upplever du kvaliteten?


Nu är det dags för den kommungemensamma Elevenkäten 7-9. Enkäten genomförs under februari månad och kan besvaras fram till och med fredag den 26 januari.

Syftet med elevenkäten är att få aktuell kunskap om elevers upplevelser av kvaliteten i skolan. Samtliga svar är anonyma och resultatet ger underlag för att förbättra skolan.

Använd länken nedan för att besvara enkäten:

Elevenkäten 7-9


Kontakt

Fredrik Ledin
Utvecklingsavdelningen
För- och grundskolan
090-16 17 58
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.