Startsida Umeå kommun

Pedagogiska nätverket Luren

Nätverket Luren är ett 20 år gammalt Reggio Emiliainspirerat nätverk. Nätverket välkomnar alla som är nyfikna och intresserade av pedagogiska frågor och utveckling av sin verksamhet. Nätverket ska inspirera och ge förutsättningar till möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger.

Innehållet på nätverksträffarna är besök på förskolor där pedagoger möts och fokus är den besökta förskolans verksamhet och deras förskolemiljöer. När det är nätverksträffar på Ideán är huvudsak innehållet fördjupade samtal kring pedagogiska dokumentationer ibland kopplat till korta föreläsningar. 

26 februari

Hållbar framtid – världen behöver en ny berättelse, låt oss vara med och bidra till den!

Ingela Söderström, förskolechef på BarnCompaniet i Boden och Sonja Lundmark, ordförande för Reggio Emilia Institutet berättar om projektet och nätverket Hållbar framtid. Reggio Emilia Institutet vill bidra till att förskolor och skolor blir platser där barn, elever, pedagoger och familjer tillsammans genom ett hållbart tänkande och agerande skapa en hållbar framtid.

Tid: 18.00–20.00
Lokal: Dragonskolans aula

Anmäl dig!

Det finns 199 lediga platser kvar.


18 april

Hedlunda förskola

Förskolan Hedlunda bjuder in till en kväll kring fördjupning av en pedagogisk dokumentation utifrån begreppet hållbarhet. Samtal och reflektion i grupper. Det ges också möjlighet att besöka förskolans miljöer.

Antal platser: 75 (2 per avdelning)

Tid: 18.00–20.00
Lokal: Hedlunda förskola

Anmälan

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.

Anmälan av pedagoger från andra kommuner

Utifrån det stora tryck som råder på nätverksträffarna så vänder vi oss i första hand till pedagoger verksamma i Umeå kommun och i andra hand till andra kommuners pedagoger. Två veckor innan nätverksträffen kan pedagoger från andra kommuner anmäla sig, om inte alla platser är uppbokade.

Anmälan görs till monika.andersson@umea.se

I fokus

Vårens nätverksträffar:

26 februari: Hållbar framtid

18 april: Hedlunda förskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.