Startsida Umeå kommun

Pedagogiska nätverket Luren

Nätverket Luren är ett 20 år gammalt Reggio Emiliainspirerat nätverk. Nätverket välkomnar alla som är nyfikna och intresserade av pedagogiska frågor och utveckling av sin verksamhet. Nätverket ska inspirera och ge förutsättningar till möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger.

Innehållet på nätverksträffarna är besök på förskolor där pedagoger möts och fokus är den besökta förskolans verksamhet och deras förskolemiljöer. När det är nätverksträffar på Ideán är huvudsak innehållet fördjupade samtal kring pedagogiska dokumentationer ibland kopplat till korta föreläsningar.

10 oktober

Förskolan Sanda

Förskolan Sanda är en av Umeås äldsta förskolor med en historia från 1950-talet och har sedan många år en uteprofil. Förskolan har genomgått renovering och delvis nybyggnation under läsåret 2015/16. Pedagogerna presenterar sin miljö, både ute och inne samt processen kring renovering, nybyggnation och visar på resultatet. De delar också med sig av sina tankar kring hur förskolans läroplan kan omsättas i miljö och undervisning.

Tid: 18.00–20.00 Lokal: Förskolan Sanda

8 november

Karet

Förskolan Karet har under flera år drivit ett förändringsarbete som inneburit förändringar i förhållningssätt, organisation och pedagogiska miljöer. Under detta läsår har pedagogerna påbörjat ett undersökande av projekterande arbetssätt kring digitala medier under temat “Digital natur”. Vi får höra pedagoger berätta om sina erfarenheter genom exempel från årets arbete.

Tid: 18.00–20.00 Lokal: Obs! Idéan, Västtegsskolan

Anmälan gällande nätverket Luren

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.

Anmälan görs till: monika.andersson@umea.se

Anmälan till 10 oktober tas emot från 4 september.

Anmälan till 8 november tas emot från 11 oktober.

 

Anmälan av pedagoger från andra kommuner

Utifrån det stora tryck som råder på nätverksträffarna så vänder vi oss i första hand till pedagoger verksamma i Umeå kommun och i andra hand till andra kommuners pedagoger. Två veckor innan nätverksträffen kan pedagoger från andra kommuner anmäla sig, om inte alla platser är uppbokade.

I fokus

Höstens nätverksträffar:

10 oktober - förskolan Sanda
Anmälan till 10 oktobertas emot från 4 september.

8 november - Karet
Anmälan 8 november tas emot från 11 oktober.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.