Startsida Umeå kommun

Pedagogiska nätverket Luren

Nätverket Luren är ett 20 år gammalt Reggio Emiliainspirerat nätverk. Nätverket välkomnar alla som är nyfikna och intresserade av pedagogiska frågor och utveckling av sin verksamhet. Nätverket ska inspirera och ge förutsättningar till möten, dialog och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger.

Innehållet på nätverksträffarna är besök på förskolor där pedagoger möts och fokus är den besökta förskolans verksamhet och deras förskolemiljöer. När det är nätverksträffar på Ideán är huvudsak innehållet fördjupade samtal kring pedagogiska dokumentationer ibland kopplat till korta föreläsningar. 

 

13 september

Förskolan Klumpen – Växa Gro Vissna Förmultna

Förskolan Klumpen har sedan ht- 17 arbetat med ett ekologiskt projekt; ”Växa Gro Vissna och Förmultna.” Pedagogerna berättar om hur miljö och organisation har stött projektet och hur en strävan att binda samman upplevelser, erfarenheter och utforskande ute och inne har varit en genomgående drivkraft. Vi får besöka hemvisterna, uteateljé och trädgård.

Tid: 18.00–20.00 Lokal: Förskolan Klumpen

Antal platser: 60 st

Anmälan görs till monika.andersson@umea.se

24 oktober

Hållbar framtid - Ideán

En kväll kring fördjupning av en pedagogisk dokumentation utifrån begreppet hållbarhet. Samtal och reflektion i grupper. Det ges också möjlighet att besöka Ideáns inspirationsmiljöer.

Tid: 18.00–20.00 Lokal: Ideán

Antal platser: 75 st

Anmälan gällande nätverket Luren

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.

Anmälan görs till: monika.andersson@umea.se

Anmälan till nätverksträffen den 13 september tas emot från och med den 6 augusti.

Anmälan till nätverksträffen den 24 oktober tas emot från och med den 14 september.

För att möjliggöra för pedagoger från flera olika förskolor att delta i nätverksträffarna begränsar vi antal platser till två per avdelning. Om det finns platser kvar sista veckan finns möjlighet att anmäla ytterligare pedagoger.

Anmälan av pedagoger från andra kommuner

Utifrån det stora tryck som råder på nätverksträffarna så vänder vi oss i första hand till pedagoger verksamma i Umeå kommun och i andra hand till andra kommuners pedagoger. Två veckor innan nätverksträffen kan pedagoger från andra kommuner anmäla sig, om inte alla platser är uppbokade.

Anmälan görs till monika.andersson@umea.se

I fokus

Höstens nätverksträffar:

13 september: Hållbar framtid

24 oktober: Hedlunda förskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.