Startsida Umeå kommun

Google apps för utbildning

Elever och lärare/pedagoger i Umeå kommuns skolor har tillgång till ett verktyg som heter Google Apps för utbildning. Google apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra.

Miljön är nåbar via webben och det innebär att elever och lärare/pedagoger har åtkomst oavsett var de befinner sig eller vilken tid det är på dygnet. Miljön är också nåbar oavsett om de sitter vid en dator, surfplatta eller en smartphone.

Kontakt

Katarina Sjöström
utvecklingsledare
Utbildningskontoret
Umeå kommun
090-16 17 17
katarina.sjostrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.