Startsida Umeå kommun

Inloggningsproblem för vårdnadshavare

Under förra veckan upptäcktes en mängd misslyckade inloggningar för vårdnadshavare i Lärum. Vi kan se att detta har pågått den senaste månaden. Umeå kommun samt leverantören påbörjade omedelbart en dialog och felsökning.

Inloggningsproblematiken beror på att vårdnadshavare slumpmässigt har nekats att komma in i Lärum då Umeå kommuns interna system inte har kunnat verifierat dem som vårdnadshavare - trots att de har varit det. Personal och elever verifieras på annat sätt i våra system och har kunnat logga in i Lärum utan några problem.

Vi kan idag se att antalet misslyckade inloggningar har minskat betydligt efter de justeringar och rättningar som är gjorda men alla problem är dock inte helt lösta. Det betyder att vårdnadshavare i undantagsfall kan ha fortsatta svårigheter att logga in i Lärum.

Umeå kommuns IT-avdelning fortsätter därför att ha en tät kommunikation med leverantören av systemet för att hitta ytterligare lösningar. Umeå kommun beklagar självklart de inloggningsproblem som uppstått i och med detta.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.