Startsida Umeå kommun

Aktivera mobilappen Skola24 Frånvaro

Nu är vårdnadshavarna överförda till den nya tjänsten Skola24 Frånvaro. En förutsättning för att du ska kunna logga in och att tjänsten fungerar är att ditt barns skola har lagt in schemat i Skola24 Frånvaro. Vissa skolor har ett fungerande schema i Skola24 Frånvaro, medan andra fortfarande jobbar för att få det klart. Ta kontakt med skolan om du har frågor som rör detta. 

Hur använder jag appen?

1. Logga in i Skola24 Frånvaro via www.umea.se/larum för att verifiera/lagga till/ändra din e-post under inställningar. Du kan nå Skola24 Frånvaro inne i Lärum under ditt barns ikon, eller logga in direkt i tjänsten Skola24 Frånvaro. 

2. Aktivera konto för Skola24 MobilApp. Det gör du från umea.skola24.se.
Se instruktionsfilm 

3. Ladda ner appen till din smartphone/läsplatta och logga in med de användaruppgifter som du skapat upp.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.