Startsida Umeå kommun

Ny tjänst för frånvarorapportering

 Utbildning i Umeå kommun har beslutat att tjänsten frånvaro i Lärum tills vidare kommer att ersättas med tjänsten Skola24 frånvaro. Bakgrunden till detta är bristande funktioner i tjänsten frånvaro i Lärum, problem med schemahantering och leverantörsförseningar.

– Skolans åtaganden innebär att det är nödvändigt att registrera frånvaro och i nuläget anser vi inte att tjänsten som hanterat frånvaro i Lärum har fungerat tillfredsställande. Därför ersätter vi frånvarotjänsten med Skola24 Frånvaro som har använts inom grundskolan och gymnasiet tidigare, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör Umeå kommun.

Skola24 Frånvaro kommer att nås direkt från Lärum och frånvaroanmälan kommer även att kunna göras genom att ringa in via en telefontjänst. För de vårdnadshavare som använder smartphone eller läsplatta kommer två appar att finnas tillgängliga, en för tjänsten Skola24 Frånvaro och en för att ta del av nyheter som skickas från Lärum.

– Vi har nu infört en lösning som innebär en enklare och mer driftsäker rapportering av elevers frånvaro. Med tjänsten Skola24 får användarna ett smidigt verktyg för frånvarorapportering, säger Tomas Forsberg, it-chef, Umeå kommun.

Skola24 Frånvaro nås via www.umea.se/larum

Vårdnadshavare når Skola24 Frånvaro från www.umea.se/larum. Välj "Frånvaro" om du vill komma direkt till Skola24 Frånvaro. Om du väljer att logga in i Lärum under "Alla tjänster" finner du Skola24 Frånvaro i menyn under ditt barn. Det finns även en app som går att använda vid behov. För att kunna logga in i tjänsten Skola24 Frånvaro behöver skolan ha publicerat deras schema.

Lärplattformen Lärum viktigt verktyg

Utöver tjänsten frånvaro innehåller Lärum andra funktioner och tjänster som bland annat elevarbeten, information och elevutveckling. Lärum utgör alltjämt ett viktigt verktyg och ska därför fortsätta att användas.

Inför skolstart ges mer detaljerad information om Skola24 Frånvaro på www.umea.se/larum och www.umea.se/franvaro samt via Lärum.

Under höstterminens första skoldagar kommer även en chat vara öppen för användarna där det finns möjlighet att ställa frågor www.umea.se/larum

Kontakt

Katarina Sjöström
Utbildningskontoret
Umeå kommun
090-16 17 17

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.