Startsida Umeå kommun

När elev blir myndig

Förlängd åtkomst till tjänsten Skola24 Frånvaro 

Varje enskild myndig elev måste ge sitt tillstånd för att vårdnadshavare ska fortsätta att kunna följa frånvaron.

Blanketten för samtycke finns att hämta i högerspalten. Myndig elev fyller i den och skriver sedan ut blanketten. Varje gymnasieskola har egna rutiner för hur blanketten hanteras. Kontakta respektive skola för mer information

Kontakt

Kontakta respektive gymnasieskola för mer information.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.