Startsida Umeå kommun

Viktigt att anmäla frånvaro

Om eleven är sjuk eller inte kan komma till skolan ska vårdnadshavare/myndig elev anmäla frånvaro före lektionen/lektionerna börjar. Om detta inte sker och en lärare eller eller administratör hinner registrera frånvaro, måste du ta kontakt med skolan för att informera om att din anmälan kom in sent.

En frånvaroanmälan kan göras för:

  • Del av en dag
  • Heldag
  • Framåt i tiden

Planerad ledighet måste beviljas

Ta kontakt med ansvarig lärare för individuell prövning i god tid innan en planerad ledighet. En särskild ledighetsansökan ska också fyllas i.

Om elev blir sjuk under dagen

På grundskolan lägger personalen in frånvaro i systemet. Gymnasieskolorna har andra rutiner kring elev som blir sjuk under dagen.

Det anges inte någon orsak till frånvaro

Att ange "sjuk" i samband med en frånvaroregistrering räknas som en känslig uppgift. Skolan ska därför endast registrera att eleven haft giltig frånvaro eller ej giltig frånvaro.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.