Startsida Umeå kommun

Tempus

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Via Tempus Hemma har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat lägga schema, se och kontrollera närvaro, frånvaroanmäla m.m.

Läs mer om Tempus

Så skaffar du inloggning till Tempus

Tempus används inte av alla verksamheter, kontakta din verksamhet för information.

Inloggning Tempus


Driftsinfo

2018-06-07

Förändringar i Tempus utifrån GDPR

Frånvaroorsaker och fritextfält kommer att försvinna som alternativ vid frånvaroanmälan och schemaläggning.

 

Övrig statusinfo

status.tempusinfo.se 

Kontakt

Vid frågor om Tempus, se rutiner för support- och felanmälan.

Information till vårdnadshavare

Instruktioner om hur du använder tempus hemma på olika språk: 

Svenska

Engelska

Arabiska 

Instruktionsfilmer om Tempus hemma

Instruction movies in english, Tempus hemma

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.