Startsida Umeå kommun

Sjukanmälan/frånvaro i förskola och fritidshem

Introduktion till Tempus Hemma

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Detta görsv via Tempus Hemma som är vårdnadshavarportalen i Tempus. Där har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat Lägga schema, Se och kontrollera närvaro, Frånvaroanmäla mm.

Läs mer om Tempus

Så skaffar du inloggning till Tempus


OBS: Tempus används bara av vissa verksamheter, kontakta din verksamhet för information

 

Inloggning Tempus


Driftsinfo

Inga kända driftsstörningar


http://status.tempusinfo.se/

 

Kontakt

Vid frågor eller funderingar kring Tempus, se rutiner för support- och felanmälan

Information till vårdnadshavare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.