Startsida Umeå kommun

Sjukanmälan/frånvaro på försök i förskola och fritidshem ht 2016

Tempus är ett webbaserat verktyg för närvaroregistrering i förskola och fritidshem. Tempus hjälper vårdnadshavare och personal att registrera scheman och hantera barnens närvaro. Tempus används av alla kommunala förskolor och några fritidsverksamheter.

Varför Tempus?

Tempus gör det enkelt för vårdnadshavare att sätta scheman hemifrån via dator eller smartphone, dygnet runt. Det finns mängder av tjänster i Tempus som undelättar för både hemmet och verksamheter, tex kan man som vårdnadshavare meddela att en annan person hämtar idag och lägga in info om det. 

Tempus hemma, app eller via webb

Tempus Hemma (www.tempushemma.se) är vårdnadshavarportalen i Tempus. Där har du som vårdnadshavare möjlighet att bland annat:

  • lägga schema
  • se och kontrollera närvaro
  • frånvaroanmäla
  • ta fram statistik
  • göra inställningar för ditt Tempuskonto. 

Schemaläggning och frånvaroanmälan kan även göras via våra appar för Android eller iOS efter att ett konto aktiverats på tempushome.se. Se information till höger. Du hittar även länkar till apparna inne i Tempus Hemma efter att du loggat in. 

Anmäla frånvaro

Om du behöver anmäla frånvaro (exempelvis vid sjukdom) för ditt barn gör du det genom att klicka på fliken “Anmäl frånvaro”. Här väljer du det barn du vill frånvaroanmäla och sedan klickar du i datumrutorna. Kontrollera att rätt år och månad är valt. Om du redan lagt schema så behöver du inte ta bort schemaläggningen för samma dag.

Ledighet

För barn som går i skolan gäller de vanliga rutinerna kring ledighetsansökan, kontakta personalen vid din skola om du har frågor.

För barn som går i förskolan så bör man observera att ledighet anmäls i schemaläggaren och inte via Anmäl frånvaro-fliken. 

Tempus nuddis, skärmen i hallen på förskolan eller fritids

När barn kommer till förskolan eller fritids på morgonen nuddas barnet in, vanligvis av personalen eller vårdnadshavare. Närvaron sparas på Tempus direkt och blir synlig för vårdnadshavare, personal och administration. När det är dags att gå hem nuddas barnet ut på samma sätt. 

Kontakt

Kontakta förskolan eller fritids som är med i pilotförsöket vid frågor.

Inloggning

Steg 1: Aktivera först ditt inloggningskonto.

Instruktion för att aktivera inloggningskonto 

Steg 2: När du har aktiverat ditt konto kan du logga in.

Logga in på Tempus:

1. Gå till http://www.tempushome.se/, eller öppna appen för Android eller iOS.

2. Välj kommun ”Umeå” och verksamhet "Umeå".

3. Använd användaruppgifterna som du fick via mejl eller välj "säker inloggning" (enbart via datorn).

4. Första gången du loggar in, titta under ”Inställningar” för att se vilka specifika val du kan göra för just ditt konto.

Det gäller för både Tempushemma och Tempusappen förutom valet "säker inloggning" som just nu enbart går att använda via datorn.

Mer information

Instruktioner om hur du använder tempus hemma på olika språk: 

Svenska

Engelska

Arabiska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.