Startsida Umeå kommun

Kompetenscentrum för flerspråkighet

Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sina språk. Flerspråkighet är en tillgång och genom våra kärnverksamheter stödjer vi förskolor och skolor med språkstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder även kompetenshöjande insatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt från förskola till gymnasium.

Kompetenscentrum för flerspråkighet är också mottagningsenhet för nyanlända barn och elever från förskolan till årskurs 9.

Kontakt

Marie Karling
chef
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

rochelle Waghorn
enhetschef
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Peter Hjelm
verksamhetsutvecklare
090-16 26 08
070-644 05 97
peter.hjelm@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-162629
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

På gång!
Flerspråkig verktygslåda

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Sidan har granskats 2019-01-11

Sidans kortadress: www.umea.se/flersprak

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.