Startsida Umeå kommun

Kompetenscentrum för flerspråkighet

Kompetenscentrum för flerspråkighet verkar för att alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla och stärka sina språk. Vi ser flerspråkighet som en tillgång och genom våra kärnverksamheter stödjer vi upp förskolor och skolor med språkstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Kompetenscentrum för flerspråkighet är också mottagningsenhet för nyanlända barn och elever.

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder kompetenshöjande insatser i språk- och identitetsstärkande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt riktat till förskolan respektive skolan.

Kontakt

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå

Karta (eniro.se)

Marie Karling
chef
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Rochelle Waghorn
samordnande koordinator med ledningsansvar
090-16 26 31
070- 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Peter Hjelm
verksamhetsutvecklare
Fjärrundervisning
090-16 26 08
070-644 05 97
peter.hjelm@umea.se

Mona Falkman
koordinator
Modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning
090-16 27 17
070-698 93 39
mona.falkman@umea.se

Helene Berglund
koordinator
Mottagande av nyanlända barn och elever från förskola till åk 9
090-16 27 21
070-55 11 605
helene.berglund@umea.se

Sidan har granskats 2018-01-24

Sidans kortadress: www.umea.se/flersprak

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.