Startsida Umeå kommun

Forskning

Skollagen säger att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kompetenscentrum för flerspråkighets uppdrag är att vara uppdaterad i aktuell forskning vad gäller förskolan utifrån perspektivet flerspråkighet. Nedan ger vi tips på forskning och litteratur som kan vara värdefullt att läsa och reflektera över i relation till verksamheten.

Flera språk i förskolan-teori och praktik, Fritzes (2013), Skolverket

Flerspråkiga barns villkor i förskolan. Lärande av och på ett annat språk,  Kultti Anne (2014), Liber

Flerspråkighet, identitet och lärande, Musk Nigel, Wedin åsa (2011), Studentlitteratur

Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet, Wedin Åsa, Hedamn Christina (2013), Studentlitteratur

Föräldrar, förskola och skola. Om mångfald, makt och möjligheter, Harju Anne, Tallberg Broman Ingegerd (2013), Studentlitteratur

Interkulturell pedagogik i teori och praktik, Lahdenperä Pirjo (2004), Studentlitteratur

Interkulturellt ledarskap, Lahdenperä Pirjo (2008), Studentlitteratur

Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag, Björk-Willen Polly, Gruber Sabine, Puskás Tünde (2013), Liber

Skolledarskap i mångfald, Lahdenperä Pirjo (2015), Studentlitteratur

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan,Sandvik Margaretha, Spurkland Marit (2014), Studentlitteratur

En sammanställning och uppdatering av aktuell forskning finns också på Tema modersmåls webbplats.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.