Startsida Umeå kommun

Fortbildning och kompetenshöjande aktiviteter

Utifrån huvudmannens ansvar att ge ett likvärdigt stöd till förskolechefer och pedagogisk personal i förskolan har Kompetenscentrum för flerspråkighet fått i uppdrag att utarbeta ett stöd till förskolorna.

Under läsåret erbjuder Kompetenscentrum för flerspråkighet bland annat en föreläsning med Ulla Damber till både förskolechefer och all pedagogisk personal i förskolan. Rubriken på föreläsningen är Flerspråkande i förskolan. Föreläsningens tema är att skapa förståelse kring vikten av att stimulera alla barns språk, gå från enspråkig norm till flerspråkig och vad det kan innebära i praktiken.

Till förskolechefer och personal i förskolan

Inledning av Marie Karling, åhörarkopia

Föreläsning: En flerspråkande förskola, Ulla Damber

Åhörarkopia från föreläsningen

Ulla Damber, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

Här kan du se föreläsningen med Ulla Damber från måndag 9/11. Föreläsningen filmades av Peter Lundström från Mediacenter.

Flerspråkande i förskolan, del 1

Flerspråkande i förskolan, del 2

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.