Startsida Umeå kommun

Fortbildning och kompetenshöjande aktiviteter

Utifrån huvudmannens ansvar att ge ett likvärdigt stöd till förskolechefer och pedagogisk personal i förskolan har Kompetenscentrum för flerspråkighet fått i uppdrag att utarbeta ett stöd till förskolorna.

Under läsåret erbjuder Kompetenscentrum för flerspråkighet bland annat en föreläsning med Ulla Damber till såväl förskolechefer som alla pedagogisk personal inom förskolan. Rubriken på föreläsningen är Flerspråkande i förskolan. Föreläsningens tema är att skapa förståelse kring vikten av att stimulera alla barns språk, gå från enspråkig norm till flerspråkig och vad det kan innebära i praktiken.


Till förskolechefer och personal i förskolan

Inledning av Marie Karling - åhörarkopia

Föreläsning - En flerspråkande förskola med Ulla Damber
Åhörarkopia från föreläsningen.
Se datum till höger.

Ulla Damber, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet


Här kan du se föreläsningen med Ulla Damber från måndag den 9/11. Föreläsningen filmades av Peter Lundström från Mediacenter.

Flerspråkande i förskolan Del 1

Flerspråkande i förskolan Del 2

Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-0736150
E-post

I fokus

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.