Startsida Umeå kommun

Samarbete med biblioteken

Kompetenscentrum för flerspråkighet har varit delaktiga i att utveckla temaväska flerspråkighet i samarbete med Umeå kommuns folkbibliotek.

Temaväskorna är klara och finns tillgängliga för lån på biblioteken i Umeåregionen. Det är är Penny Johansson från Kompetenscentrum för flerspråkighet tillsammans med bibliotekarierna Hanne Eklund och Maude Westerlund som ligger bakom arbetet med väskorna.

Fem teman

  • Alla är vi människor
  • Var ligger utomlands
  • Nyår på kinesiskt vis
  • Klassiska sagor, Bockarna bruse
  • Klassiska sagor, Guldlock

Gemensamt för alla väskor är att de innehåller boken Flera språk i förskolan, utgiven av Skolverket. Annars varierar innehållet beroende på tema.

Mer information på www.minabibliotek

Sagostund på två språk, En stackars liten haj

Fredag morgon den 19 februari lyssnade förväntansfulla barn på sagan En stackars liten haj. Platsen var Umeå stadsbibliotek på Väven och Penny Johansson från Kompetenscentrum för flerspråkighet lästa sagan på engelska tillsammans med Sara Johansson från Umeå stadsbibliotek som läste sagan på svenska. Efter sagoläsningen fick barnen smaka på hur "hajvatten" smakar och rita egna bilder från sagan.
Under vecka 7 genomfördes sagostunder på två språk på biblioteket på Ersboda, Ålidhem och Stadsbiblioteket. Även på Västerbottens muséum genomfördes tvåspråkiga sagostunder. Sagor lästes av modersmålslärare på amarinja, arabiska, engelska, kinesiska, meänkieli, ryska, somaliska, svenska, tigrinja, tyska och persiska.
 

Berättarworkshop - En stackars liten haj

På torsdag 4 februari deltog ett antal modersmålslärare i en berättarworkshop tillsammans med Ingela Wall på Västerbottens museum.

Det blev en inspirerande och lärorik förmiddag där syftet var förberedelser inför modersmålsveckan som infaller vecka 7. Berättarworkshopen är en del i projektet Give me five som arrangeras av folkbiblioteken i Umeå kommun.

Under vecka 7 kommer barn i Umeå få möjlighet att lyssna på boken En stackars haj på flera språk. Det kommer att ske på Väven, Ersboda bibliotek, Ålidhems bibliotek och på Västerbottens muséum. Kompetenscentrum för flerspråkighet vill med den här satsningen lyfta och uppmärksamma den språkliga mångfalden som finns i Umeå.

Möte med stadsbiblioteket

Kompetenscentrum för flerspråkighet kommer utveckla sitt samarbete med biblioteken i Umeå, bland annat genom sagoläsning på olika språk.

Den 19 november träffades representanter för stadsbiblioteket, filialbiblioteken, Skolbiblioteksservice och Kompetenscentrum för flerspråkighet för ett upptaktsmöte på Väven.

Sagoläsningen kommer starta under den vecka då den internationella modersmålsdagen firas. Dagen är instiftat av UNESCO och infaller alltid 21 februari.

Upptaktsmöte på Väven

Fredag 19 september fick läslustombuden från förskolorna i Holmsund och Obbola en första titt på temaväskorna.

Läslustombuden träffar barnbibliotekarierna två gånger/termin och den här gången stod temaväskorna och bilderboksutbudet från förra året på programmet.

Penny Johansson visar vad som finns i temaväskorna och hur material och böcker kan användas för att stötta språk- och identitetsutveckling.

Kontakt

Penny Johansson
modersmålslärare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
penelope.johansson@umea.se

Mer information

Stadsbiblioteket (www.minabibliotek.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.