Startsida Umeå kommun

Samarbete med Västerbottens museum

Under läsåret 2015–2016 samarbetar Kompetenscentrum för flerspråkighet med Västerbottens museum.

Samarbetet består av sagoläsning på olika språk ett tillfälle per månad. Sagoläsningen riktar sig till såväl till förskolor som till vårdnadshavare. Information kommer att skickas till förskolechefer inför uppstart av sagoläsningen.

Sagofesten på Gamlia

Fredag 27 maj fylldes Gamlia av glada och förväntansfulla barn från förskolorna i Umeå. Temat för årets sagofest var boken En stackars liten haj. KC för flerspråkighet bidrog med högläsning av En stackars liten haj på olika språk i Bio Abelli. Boken teckenspråkstolkades också.

Fredag 4 december var det dags för årets sista sagoläsning. Ingela Wall och Sahra Ahmed läste sagan Den lilla röda hönan på svenska och somaliska.
Nästa tillfälle är fredag den 8 januari. Då är ni välkomna att lyssna på en saga på persiska och svenska.

Sagoläsning på svenska och somaliska

Fredag 6 november läste Sadia Ibrahim Mohammed och Ingela Wall en saga på arabiska och svenska.

Kontakt

Penny Johansson
modersmålslärare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
penelope.johansson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.