Startsida Umeå kommun

Stöd till pedagoger

Kompetenscentrum för flerspråkighet  erbjuder fortbildning om hur man kan arbeta med lärplattor och hur dessa kan användas i förskolans språk och identitetsstärkande arbete. Förskolechef kan också ansöka om specifik kompetenshöjande insats genom att ansöka om stöd via webbformulär.


Stöd till pedagoger

LPFÖ

Flera språk i förskolan

Tema Modersmål - Flerspråkighet i förskolan

Tema Modersmål - pedagogisk litteratur

Tema Modersmål - pedagogiskt material

Tema modersmål  - för föräldrar

Tema modersmål - inköp och lån av material

Lexin bildtema, bildteman på 35 språk

Bildstöd - sök efter bildstöd eller skapa egna
Umeåregionens flyktingmottagning har översatt material på olika språk

Lärarspindeln, Skolverkets söktjänst över digitala lärresurser. Det går att söka på flera olika språk.

UR:s utbud på modersmål och minoritetsspråk

Fler språk i förskolan

Två språk håller hjärnan i form

Kontakt

Karin Ledin
Utvecklingsledare

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå Kommun

090-162629

070-257 58 92

E-post

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.