Startsida Umeå kommun

Stöd till pedagog

Kompetenscentrum för flerspråkighet  erbjuder fortbildning inom området flerspråkighet. Rektor kan också ansöka om specifik kompetenshöjande insats via webbformulär.

Stöd till pedagoger

Lgr11

Förskoleklassens - Uppdrag, innehåll och kvalitet. Skolverket

Undervisning i förskoleklass - Skolinspektionen

Tema Modersmål

Lärarspindeln, Skolverkets söktjänst över digitala lärresurser. Det går att söka på flera olika språk.
Umeåregionens flyktingmottagning har översatt material på olika språk.
UR:s utbud på modersmål och minoritetsspråk
Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitét. Skolverket

Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-0736150
E-post


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.