Startsida Umeå kommun

Stöd till rektor

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder rektor stöd i att utveckla förskoleklassens språk- och identitetsstärkande arbete. Stödet består av att rektor kan ansöka om olika typer av insatser som utgår från verksamhetens behov av kompetenshöjande aktiviteter. Rektor ansöker om stöd i webbformulär.


Övrigt stöd till rektor:

Skollagen

Lgr11

Förskoleklassens - Uppdrag, innehåll och kvalitet. Skolverket

Undervisning i förskoleklass - Skolinspektionen

Tema Modersmål

Flera språk i förskolan

Förskoleklassen - Uppdrag, innehåll och kvalitét. Se film nedan.

Kontakt

Karin Ledin
Utvecklingsledare

Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå Kommun

090-162629

070-257 58 92

E-post

Mer information


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.