Startsida Umeå kommun

Stöd till rektor

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder rektor stöd i att utveckla förskoleklassens språk- och identitetsstärkande arbete. Stödet består av att rektor kan ansöka om olika typer av insatser som utgår från verksamhetens behov av kompetenshöjande aktiviteter. Rektor ansöker om stöd i webbformulär.

Övrigt stöd till rektor:

Skollagen

Lgr11

Förskoleklassen, uppdrag, innehåll och kvalitet (Skolverket)

Undervisning i förskoleklass (Skolinspektionen)

Tema Modersmål

Flera språk i förskolan

Förskoleklassen, uppdrag, innehåll och kvalitet:

Kontakt

Karin Ledin
utvecklingsledare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.