Startsida Umeå kommun

Stöd till pedagog

Tidsenliga verktyg

Kommunikationsstöd med bilder
bildstod.se

Skapa egna bildstöd helt kostnadsfritt. Registrera en användare och få tillgång till en stor bilddatabas.

Instruktionsfilm

Tema modersmål - Flerspråkiga och interaktiva bildordböcker med ljud
Utöka elevens ordförråd med stöd av bild, ljud och text. Det främjar flerspråkig begreppsförståelse och begreppsinlärning.

Flyktingmottagningen i Umeåregionen har tagit fram material som översatts till arabiska, somaliska, tigrinja och persiska.

Arbeta med lärplattor och kreativa appar för kommunikation och skapande

Översättningsappar till lärplattor, telefoner och datorer
Det finns ett stort utbud med appar, men vi rekomenderar Googles översättningsapp.
I dagsläget innehåller den över 100 språk och det utökas hela tiden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.