Startsida Umeå kommun

Stöd till rektor

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder rektor stöd i fritidshemmens språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Stödet består av att rektor kan ansöka om olika typer av insatser som utgår från verksamhetens behov av kompetenshöjande aktiviteter. Rektor ansöker om stöd i webbformulär.

Skollagen

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011

Fritidshem, Allmänna råd med kommentar, Skolverket

Tydligare uppdrag för fritidshemmen

 

Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-0736150
E-post

Mer information


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.