Startsida Umeå kommun
Fjärrundervisning

Fjärrundervisning

Med fjärrundervisning menar man interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik. Elever och läraren befinner sig i olika lokaler när undervisningen sker. Skolverket

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder fjärrundervisning i ämnet modersmål och studiehandledning genom fjärrteknik.

Fjärrundervisning möjliggör ett ökat språkande mellan elever som har samma modersmål, vilket stimulerar elevernas språkutveckling och lärande.

Undervisningen bedrivs i grupper om fyra till fem elever från olika skolor i årskurser 2–3, 4–6 och 7–9. För de yngsta eleverna i förskoleklass och årskurs 1 genomförs modersmålsundervisningen i undantagsfall genom fjärrteknik.

Kontakt

Peter Hjelm
verksamhetsutvecklare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
070-644 05 97
peter.hjelm@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.