Startsida Umeå kommun

Stöd till pedagog

Tema modersmål
UR:s utbud på modersmål och de nationella minoritetsspråken.
webbmatte, för åk 6-9 på åtta olika språk.

Lärarspindeln, Skolverkets söktjänst över digitala lärresurser. Det går att söka på flera olika språk.
Umeåregionens flyktingmottagning har översatt material på olika språk.

World Stories -sagor och berättelser på många olika språk. 
International childrens library - sagor och berättelser på många olika språk. 

Bildstöd - skapa dina egna bildstöd för kommunikation och information.

PappasAppar - Tips på appar på modersmål.


Mer information


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.