Startsida Umeå kommun

Stöd till rektor

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder rektor stöd inför beslut om modersmålsundervisning utfrån kravet att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Rektor ansöker om stöd i webbformulär.

​Övrigt stöd till rektor:

Modersmål, Skolverket

Nationella minoritetsspråk, Skolverket


Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun

073-0736150

E-post

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.