Startsida Umeå kommun

Gymnasiet

Vem har rätt till modersmålsundervisning på gymnasienivå?

En elev har rätt till modersmålsundervisning på gymnasienivå om

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har goda kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att

  • minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket
  • lämplig lärare finns att tillgå.

Utökade rättigheter för nationella minoritetsspråk

Elever som talar något av de nationella minoritetsspråken (samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib) har utökade rättigheter till modersmålsundervisning. Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och inte heller behöver det finnas minst fem elever inom kommunen som önskar läsa samma språk. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

Ett eller flera modersmål

En elev kan såklart ha flera modersmål, men har rätt till undervisning i ett av dessa.

Adoptivbarn

En elev som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas dagligen i hemmet. Eleven behöver dock ha goda kunskaper i det angivna språket för att ha rätt att läsa modersmålet på gymnasienivå.

Var och när är undervisningen?

Modersmålsundervisningen anordnas och bedrivs av Kompetenscentrum för flerspråkighet som är en del av Umeå kommun. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, sker undervisningen på en central gymnasieskola dit elever från både kommunala och fristående skolor kommer för att läsa.

Alla språk undervisas på Dragonskolan måndagar, klockan 16.00–17.00.

Arabiska, somaliska, persiska, dari, kurdiska, thai och tigrinja är de största språken bland våra gymnasieelever. Modersmålskurser i dessa språk sker därför även på fler skolor i kommunen; Fridhemsgymnasiet tisdagar, klockan 15.00–16.00 och Midgårdsskolan onsdagar, klockan 15.00–16.00.

Frågor

Kontakta gärna Kompetenscentrum för flerspråkighet om du funderar över något.

Vid tveksamheter om eleven har goda kunskaper i språket kan vi exempelvis, med stöd av modersmålslärare, hjälpa rektor att avgöra om eleven har rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Mer information

Modersmålsundervisningen ordnas och bedrivs av kommunens Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Beslut

Det är elevens rektor som fattar beslut och meddelar eleven.

Avbrott

Elev som vill avbryta pågende kurs i modersmål tar kontakt med rektor/studie- och yrkesvägledare på sin skola, som i sin tur anmäler avslut till Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.