Startsida Umeå kommun

Till gymnasieelever om modersmål och studiehandledning

Vem får läsa modersmål i gymnasieskolan?

Du som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska och du pratar det språket hemma i din vardag, kan få läsa kurser i modersmål på gymnasiet. Du kan välja att läsa modersmål som ditt individuella val, utökat program eller som ersättning för ett annat språk än svenska och engelska.

Tre kurser

Som gymnasieelev kan du välja att läsa kurser i ditt modersmål oavsett vilket program du går. Alla tre kurser omfattar tillsammans 300 poäng. För att börja i den första gymnasiekursen, Modersmål 1, bör du ha godkänt betyg i modersmål från grundskolan eftersom det krävs att du har goda kunskaper i språket för att få läsa modersmål på gymanasienivå. Dina kurser i modersmål ingår i din studieplan på gymnasiet och betygen blir en del av ditt slutbetyg.

Vilka språk kan du läsa

Om du kan läsa en kurs i ditt modersmål beror på om det finns andra elever som också vill läsa samma språk. Det måste finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk, samt att det finns en lärare som kan undervisa. I Umeå är det cirka 200 gymansieelever just nu som läser 29 olika språk.

Var och när är undervisningen

Modersmålsundervisningen anordnas och bedrivs av Kompetenscentrum för flerspråkighet som är en del av Umeå kommun. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk tillsammans med andra, sker undervisningen på en central gymnasieskola dit elever från både kommunala och fristående skolor kommer för att läsa.

Alla språk undervisas på Dragonskolan måndagar klockan 16.00-17.00.


Nationella minoritetsspråk - särskilda bestämmelser

För dig inom de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli, romani chib, jiddisch eller finska gäller särskilda bestämmelser. Modersmålsundervisning erbjuds även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Dock krävs, på gymnasienivå, att du har goda kunskaper i språket.

Studiehandledning

Om du tillsammans med din lärare och rektor bedömer att dina studier skulle gynnas av studiehandledning på ditt starkaste språk kan du få det. Studiehandledningen kan ske i klassrummet samtidigt som dina vanliga lektioner, i grupp eller enskilt.

Din rektor kommer då att kontakta Kompetenscentrum för flerspråkighet för att anordna detta.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.