Startsida Umeå kommun

Låna en språkkasse

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder förskolor, förskoleklass och fritidshem att Låna en språkkasse som finns på olika språk. Språkkassen är tänkt att ge  stöd i det vardagliga arbetet med att ge barn och elever möjlighet att uttrycka sig på sitt modersmål.

Vi tar gärna emot förslag på förbättringar och ytterligare språk som ni önskar kassar för.

Fyll i formuläret för att låna språkkasse:

Språk *

Kontakt

Penny Johansson
modersmålslärare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
penelope.johansson@umea.se

Mer information

Inspirationsfilm om våra språkkassar:

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.