Startsida Umeå kommun

Låna en temaväska för nationella minoriteter

Kompetenscentrum för flerspråkighet har tillsammans med biblioteken i Umeå och Västerbottens Museum utvecklat temaväskor för nationella minoriteter. Sveriges har fem nationella minoriteter: judar, sverigefinnar, samer, romer och tornedalingar.

I väskorna finns det kunskapshöjande och inspirerande material som böcker, lärplatta med olika appar och olika föremål. Tillsammans med pedagoger utvecklar barn och elever sina kunskaper om sveriges fem nationella minoriteter.

Väskorna kan lånas av förskolor och förskoleklasser i Umeå kommun.

Fyll i formuläret för att låna en temaväska:

Vi vill låna temaväska om: *


Kontakt

Penny Johansson
modersmålslärare
Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
penelope.johansson@umea.se

Mer information

Inspirationsfilm om temaväskor:

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.