Startsida Umeå kommun

Romska elever kan få modersmålsundervisning på två språk om det finns särskilda skäl

I Skolförordningen 5 kap 9§ står:

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Vad är då särskilda skäl?

Särskilda skäl handlar i det här fallet om barn som kommer från ett annat land och inte i detta land fått möjlighet att prata modersmålet romani chib (varietet) och inte heller fått möjlighet att utveckla sin identitet. I dessa särskilda fall kan rektor bevilja att undervisning kan ges i två modersmål i syfte att 

  1. stärka modersmålet (det språk som talas i hemmet ex, serbiska eller finska)
  2. bevara/revitalisera ett annat modersmål, modersmål som andraspråk (romani chib eller aktuell varietet).

Tolkningen är gjord utifrån Skolverkets rapport 292 Romer i skolan – en fördjupad studie

Även Fotnot 17 i samma rapport ger vägledning:

”Denna möjlighet tillkom utifrån de finska romernas situation. De finska familjernas umgängesspråk var finska och kunskaperna i modersmålet var i regel mycket begränsade, på grund av den utsatthet som romerna tidigare befunnit sig i. Samma situation råder för många andra romer, t.ex. för barnen från Kosovo som har serbiska som huvudspråk, etc. Bedömningen av de särskilda skälen görs av rektorn.”

Det är rektor som enligt lag godkänner och beviljar modersmålsundervisning. Bedömningen av särskilda skäl är också en fråga för rektor. Kompetenscentrum för flerspråkighet kan vägleda inför rektors beslut.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.