Startsida Umeå kommun

Språkbad i samiska

Språkbadsmodellen bygger på idén om att låta barnen vistas i en miljö där deras arvspråk är det huvudsakliga kommunikationsmedlet (eng. immersion program). Språkbad är en form av partiell "immersion" som ofta nämns i samband med samisk undervisning och betyder att barnen vistas i kontinuerligt i en arvspråksmiljö (t.ex. samisk förskola eller skola) eller alternativt vistas i en sådan miljö för längre perioder i streck (omfattande lägerverksamhet). (Hanna Outakoski, Umeå univiersitet) 

Språkbad i samiska ska leda till att barn i förskoleåldern i Umeå kommun får möjlighet att lära sig och utveckla sitt samiska språk.

Pedagoger i lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska genomför språkbad utifrån olika teman där språket används i alla situationer. Barnen får möjlighet att smaka på samiska, röra sig till samiska, sjunga på samiska, berätta och lyssna till samiska. Vi badar helt enkelt i samiska!

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Språkbad i samiska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.