Startsida Umeå kommun

Språkdusch i samiska

Språkduscharna är en form av "partial" eller delvis immersionaktivitet, men inte lika omfattande som det som brukar kallas för språkbad. Språkduschar kan beskrivas som språkaktivitetsträffar.(Hanna Outakoski, Umeå universitet) 

Språkduscharna i samiska ska leda till att elever i Umeå kommun som talar samiska som första- eller andraspråk får möjlighet att språka med varandra och på så sätt utveckla sina språkliga domäner.

Pedagoger i lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska och umesamiska genomför språkduscharna utifrån olika teman där språket är i centrum. Språka mera samiska handlar om att utveckla en språklig funktionalitet. Helt enkelt att våga tala samiska i olika situationer!

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Språkdusch samiska

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.