Startsida Umeå kommun

Språknav samiska och finska

Mot bakgrund av att Umeå kommun är förvaltningsområde för samer och sverige-finnar samarbetar språkstödjare från Kompetenscentrum för flerspråkighet tillsammans med personal på de samiska och finska avdelningarna på respektive förskola. Samarbetet syftar till att utveckla språkinriktade aktiviteter på förskolan för de finsk- och samisktalande barnen.

Språknav ska binda ihop kompetenser inom språken och kulturen. Navet ska länka samman de yngre med de äldre. Navet är en del i att ge kompetensförstärkning i Umeå kommuns förskolor och skolor om vad det innebär att tillhöra en nationella minoritet samt hur förskolan och skolan kan arbeta med att stärka kunskaperna bland barn och elever.

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.