Startsida Umeå kommun

Språkstöd i förskolan i de nationella minoritetsspråken

Förändringen innebär att modersmålsstöd som vårdnadshavare tidigare kunnat ansöka om för barn i förskolan uteblir. Istället erbjuder Umeå kommun genom Kompetenscentrum för flerspråkighet stöd till förskolan i deras språkutvecklande arbete. Språkstödet kan på så sätt komma alla barn på förskolan till del. Sidan är under uppbyggnad..

Kontakt

Marie Karling
chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.